vissza1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 [132] 133 134 135 136 137 előre
Vasváron az EDS 1988-ban indult 14 fõvel. Mára már közel 1000 fõt foglalkoztatnak Vas­váron, Rábahídvégen és Budapesten. A piacon a versenyhelyzet megõrzése érdekében Vas­vár újabb bõvülés elõtt áll, ugyanis Budapestrõl
Kedves Pártfogónk! Tisztelettel megköszönve eddigi támogatá­sát, a Vasvári Fúvószenekarért Alapítvány Ku­ratóriuma, a Vasvári Városi Fúvószenekar ez­úton is kéri a fúvószene támogatóit, hogy a tör­vényben adott lehetõséggel élve a személyi jö­vedelemadójának 1%-át
Örömmel tájékoztatjuk, hogy kiépítésre került Vasvár város csillagpontos kábelteleví­ziós rendszere. Vasvár, Zsidófölde, Szentmi-hályfalva városrészekben egyaránt igénybe vehetõ az új antenna hálózat, amelyen színvo­nalas műsorok gazdag kínálata található. 47 televízió-csatorna és
Év eleji hagyományos találkozóra hívta össze városunk alpolgármestere az önkormányzathoz bejelentkezett civil szervezetek vezetõit, képviselõit január 17-én 17 órára. Kovács Tilda alpolgármester asszony meleg szeretettel köszöntötte a közélet legaktívabb résztvevõit,
Világviszonylatban és Magyarországon is az elmúlt években a lakosság egészségi ál­lapotára irányuló felmérések jelezték a pszichés, mentális problémák megjelenését és rohamos növekedését. A felmérések sze­rint a modern társadalmakban a depresz-szió
9800 Vasvár, Árpád tér 8. ? Tel.: 94/573-045 hegyhatijsza@axelero.hu ? Tel. /Fax: 94/573-046   Igénybe vehetõ szolgáltatások a Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítványnál A Hegyháti Jóléti Szolgálat Alapítvány szociális szolgáltatási köré­nek intenzív fejlesztésének eredményeképpen
Az idén a dr. Bendefy László Városi Könyvtár látta vendégül a megemlékezés résztvevõit. Gyöngyösi Zsuzsanna könyv­tárigazgató bevezetõ szavai után Kovács Tilda alpolgármester asszonyt kérte fel ün­nepi beszédének elmondására. Az elõadó
A meteorológia január hónap harmadik he­tére prognosztizálta a tél érkezését. Több na­pon keresztül ígérve a havazást, a viharos idõ­járást. A televíziós csatornák híradásaiból lát­hattuk, hogy az USA-ban és Nyugat-Európá­ban milyen
Vasvár és környéke az új esz­tendõben amellett, hogy több vá­rosi üzlet bezárta kapuit, újszerû vállalkozásokkal is gazdagodott. Ilyen üzleti vállalkozás egy, az uniós normákat maximálisan be­tartó mozgó tejbolt. Az agrári­umban
Bár a tél, a január végét kivé­ve, eddig többnyire nem bizo­nyult hidegnek, fûteni azért mégis kell. Vasváron a lakások nagy hányada távfûtéses, de so­kan vannak, akik egyedi gázfû­téssel próbálkoznak enyhíteni
Hatályba lépett Vasváron a képviselõ-testület idei munkater­ve. Ebben a testület tõ célkitûzé­sként az önkormányzati törvény­bõl adódó lakossági ellátásjavítá­sát, a szigorú gazdálkodási fegye­lem érvényesítését, a településfej­lesztés kiemelt megszervezését jelölte meg. A
A vasvári önkormányzat 2002-tõl vesz részt a hátrányos helyzetû tanulók Arany János tehetséggondozó programjában.A projekthez csatlakozó ön­kormányzatok, így a vasvári is, a városban lakó diákok iskolai tanulmányait támogatják havi 5000
A Rába mentén, a Hegyháton és az Õrségben élõk lapjaXVI. évfolyam 2. szám2005. február 4.A lap tartalmából:* Gotthárdon még félmilliárdos a hiány* Vegetál a Szentkút fürdõ Vasváron* Õriszentpéteren megszünt egy
III.11.(péntek)  18 óra "HAZA SZÉP" rendezvény benne: könyvbemutatóközreműködik:   Buda Ilona, Tóth Zsóka, Mátyus Alíz III. 13.(vasárnap) Családi Vasárnap a Húsvét jegyében III. 14.(hétfő) 18óra Trianon című film vetítése, utána beszélgetés III. 15.(kedd) a 10
A Művelődési Ház gratulál Rumi Gabriellának (V.SZ.E. tag) és Szakály Ferencnek (tanár úr, "a Hegyhát kutatója) akik Dr. Kiss Gyula Közösségért díjban részesültek: A Bendefy László Városi Könyvtárban megrendezett Magyar
Hiánypótló új mûtéti eljárás a mûködésbe adott körmendi kórházban Magyarországon elõször a - a 2004. nyarán HospInvest Rt.-nek mûködésbe adott - körmendi, Dr. Batthyány-Strattmann László Kórház Kft.-ben fognak beültetni komplett BOKAPROTÉZIST.
Kabátlopási ügybe keveredett a köztiszteletnek örvendõ, Körmenden élõ magyar-szudáni állampolgárságú dr. Abdel Hameed. Az orvos mostanában gyakran kényszerül magyarázkodni és bizonygatni az ártatlanságát, miután az egyik napilapban beszámoló jelent
Vasvár VárosÖnkormányzata EgészségügyiAlapellátó Intézmény(Vasvár, Alkotmány u.1.)a Vasváron működő fizikoterápiaműködésétvállalkozásba adná.Bővebb információ Füzi Andreaint. vezetőnél kérhető a06-94/572-028 telefonszámon
A vasvári Művelődési Ház minősítő Nemzetközi Színjátszó Találkozót szervez.A Találkozó időpontja: 2005. április 29.- május 1.Jelentkezési határidő: 2005. március 31.A szervezők a jelentkezések beérkezési sorrendjét figyelembe véve támogatják az étkezési-
február 16-án 18 órakorCapella Savaria a Városházán műsor:G.F.Händel: G-dúr Concerto grosso op.6. no1.J.S. Bach: d-moll csembalóverseny (solo: Szekendy Tamás)G.Ph. Telemann: Concerto PolonoisG.Ph. Telemann: A- dúr szvit (solo: Kalló Zsolt hegedű)G.Ph. Telemann:
Program
2024. június 18. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)