Felhívás

  nyomtatási kép
Felhívjuk Tisztelt Felhasználóink figyelmét, hogy a 
VASIVÍZ ZRt. KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓT hirdet!

Társaságunk átfogó szennyvízhálózati ellenőrzést végez, amelynek célja a használatban lévő, de be nem jelentett szennyvízbekötési helyek felderítése.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szennyvíz-szolgáltatás igénybevétel bejelentésének elmulasztása szerződésszegésnek minősül, melyre Üzletszabályzatunk szerint kötbért érvényesíthetünk.
A fentieken túl visszamenőlegesen a szolgáltatás ellenértékét is meg kell fizetni. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX: törvény 51.§ (6) bekezdése értelmében, az ellenkező bizonyításáig úgy kell tekinteni, hogy a jogellenes állapot az igénybejelentést megelőző 5 évvel korábbi időpontban kezdődött, így jogosultak vagyunk az igénybevett szolgáltatást visszamenőleg maximum 5 évre érvényesíteni.
Amennyiben Tisztelt felhasználónk a szolgáltatás igénybevételének kezdetét hitelt érdemlően igazolni tudja - például az alábbi dokumentumok valamelyikével - akkor a csatornadíj számlázást az igazolt időponttól indítjuk, ellenkező esetben a jogszabályi előírás szerint járunk el:
-használatbavételi engedély (lakhatási engedély)
-adásvételi-, bérleti- ajándékozási-, stb. szerződés,
-a rákötést igazoló számla,
-stb.
Tájékoztatjuk Felhasználóinkat, hogy a KÖTBÉMENTESSÉGI AKCIÓ keretében 2018. február 28-ig történő bejelentések esetében a kötbér érvényesítésétől eltekintünk.
Üzletszabályzatunk szerint érvényesíthető kötbér mértéke:
-lakossági felhasználó esetében 100.000,- Ft
-közületi felhasználó esetében 200.000,- Ft
Kérjük Önöket, hogy éljenek a lehetőséggel és haladéktalanul keressék fel Ügyfélszolgálatunkat, Fiókirodáinkat. Az ügyintézési címeket és ügyfélfogadási időket a www.vasiviz.hu honlapunkon megtalálják.

KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓNKAT 2018. február 28-ig kiterjesztjük az Üzletszabályzatunk 11.3. pontja alatt felsorolt további szerződésszegések miatt kivethető kötbérekre vonatkozóan is.
Pl.:
-tulajdonosváltozás és egyéb adatváltozás
 késedelmes bejelentése:90 napon túli késedelem esetén: 5.000,- Ft
180 napon túli késedelem esetén: 10.000,- Ft
-a fogyasztásmérő vagy bármely
részének leszerelés, rongálása esetén:10.000,- Ft + számított vízmennyiség x vízdíj x 2
-csapadékvíz bevezetése elválasztott
rendszerű szennyvízhálózatba:15.000,- Ft
-a felhasználó nem gondoskodik a vízmérő
fagy elleni védelméről, a vízmérőakna
karbantartásáról:2.000,- Ft
-a felhasználó a saját kút hálózatot
összeköti a közüzemi hálózattal:30.000,- Ft
Felhívjuk figyelmüket, hogy 2018. március 1-től Társaságunk megkezdi a felhasználási helyek és a felhasználói bejelentések ellenőrzését!
Éljen a lehetőséggel, mert 2018. február 28-át követően már nem kívánunk eltekinteni a kötbérek érvényesítésétől, mely jelentős terhet jelenthet az Önök számára.
 

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)