Év elején indult az Önkormányzat új projektje

  nyomtatási kép
Dél-Vas Megyei Gazdaság- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában

TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001 Kedvezményezett: Vasvár Város Önkormányzata (9800 Vasvár, Alkotmány u. 1.)

A projekt megnevezése: A Dél-Vas Megyei Gazdasági- és Foglalkoztatás-fejlesztési együttműködés a helyi gazdaságfejlesztés szolgálatában

Projekt azonosító: TOP-5.1.2-15-VS1-2016-00001


A projekt főbb adatai:

Projekt összköltsége: 614.000.000 Ft

Támogatás összege: 614.000.000 Ft

Megvalósítás időszaka: 2017. január 1. - 2020. december 31.

A projekt bemutatása: 

A projekt céljai a következők:

stratégia célok: a foglalkoztatási szint növelése, a képzettségi szint növelése, valamint a partneri együttműködések erősítése,

kiemelt célok: Térségi Foglalkoztatási Paktum létrehozása, munkaerő-kereslet és kínálat összehangolása, szektorok közötti, konkrét igényekre alapuló együttműködés, képzések és munkaerő-igények összehangolása.

A projekt közvetlen célja, melytől a konkrét eredményeket várja: a Dél-Vas Megyei Foglalkoztatási Paktum kialakítása, a menedzsment szervezet kialakítása, a képzési és foglalkoztatási programjainak támogatása, továbbá a foglalkoztatás helyi szintű akciótervek megvalósításával való bővítése, az álláskeresők képzése, munkához jutásuk előkészítése, s ennek érdekében fontos a figyelemfelkeltés a minél szélesebb nyilvánosság bevonása, az információáramlás javítása.

A projekt célcsoportjai:

az alacsony iskolai végzettségű személyek,

25 év alatti fiatalok vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők (gyakornoki programmal érintett kiemelt célcsoport),

50 év felettiek,

GYED-ről, GYES-ről visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek,

foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők,

tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek:

a legalább 3 hónapja álláskeresőként nyilvántartott olyan személyek, akiknek a foglalkoztatási szerv ezen idő alatt nem tudott megfelelő állásajánlatot kínálni;

elavult szakképesítéssel rendelkezők;

megváltozott munkaképességű személyek,

roma nemzetiséghez tartozó személyek,

inaktívak.

A projekt céljaihoz illeszkedő legfontosabb tevékenységek:

együttműködés kialakítása a Dél-Vasi térség járásainak munkáltató, önkormányzatai, képzőintézményei, valamint a foglalkoztatást támogató egyéb szervezetei között,

paktumiroda és munkaerő-piaci szolgáltatást végző iroda létrehozása és működtetése, melynek célja a kidolgozott paktum stratégia végrehajtása, továbbá a potenciális munkáltatók és munkavállalók közvetlen összekapcsolása,

a munkáltatók és munkavállalók támogatása a foglalkoztatás megvalósítása érdekében bértámogatással, keresetpótló támogatással, képzési és utazási költségtérítéssel stb.

A projekt területi korlátozása:

A projekt Vas megye három déli járását érinti; a Körmendi, a Szentgotthárdi és a Vasvári járást. A Dél-Vasi térség külön egységet alkot a megyén belül: a megyében előkészítés vagy megvalósítás alatt lévő foglalkoztatási programok hatásterületei földrajzilag egyértelműen elkülönülnek egymástól. A megyei jogú város programja magába foglalja a Szombathelyi járás teljes területét is, ezen kívül pedig a megye északi részén található 3 járás alkotja az ún. Észak-Vasi térséget, a Celldömölki, a Kőszegi és a Sárvári járással, Kőszeg város központjával.

A projekt konzorciumban valósul meg, melynek tagjai Vasvár Város Önkormányzata, Vas Megyei Kormányhivatal, Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. és Vas Megyei Önkormányzat.

A tagok közötti feladatmegosztás:

A konzorcium vezetőjének Vasvár Város Önkormányzatának feladata a teljes projekt szakmai koordinációja, a foglalkoztatási paktum létrehozása, a paktum iroda létrehozása és működtetése, a paktumdokumentumok elkészítése, a széles körű nyilvánosság biztosítása.

A Vas Megyei Kormányhivatal, mint kötelezően bevonandó partner vesz részt a projektben. Feladata a célcsoportot érintő támogatások, valamint egyéb szakmai szolgáltatások biztosítása.

A harmadik partnerként bevont Nyugat-Pannon Nonprofit Kft. a térségi munkaerő-piaci szolgáltatások biztosításában, valamint a helyi termék- vagy szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó kiegészítő ESZA tevékenységben vesz részt.

A negyedik partnerként bevont Vas Megyei Önkormányzat a projekt menedzsment feladatait látja el, biztosítva ezáltal a megítélt támogatás szakszerű és ütemezett felhasználásának rendjét.

A projekt során Vasváron kerül felállításra egy paktum iroda, egy munkaerő-piaci iroda, valamint a kormányhivatal helyi bázisa; mindhárom képviselet munkatársai azon dolgoznak, hogy a program sikeressége mellett a járásokban a célcsoport munkaerő-piaci esélyeit növeljék, elhelyezkedésüket segítsék.


Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)