Kiegyensúlyozott a város költségvetése

  nyomtatási kép
Az ápolók napja vasvári díjazottjainak a testületi ülésen is gratuláltak

Tóth Balázs polgármester köszöntötte a közmeghallgatással egybekötött testületi ülésen megjelenteket. Majd a két ülés közti rendezvények sorából kiemelte az ápolók napját, amelynek három vasvári díjazottját: Novák Antalné körzeti ápolónőt, Bertók Csaba mentőtisztet és Horváth Istvánné diplomás ápolót
meg is hívta az ülésre. A polgármester munkájuk elismeréseként átadta az önkormányzat ajándékát és a képviselőkkel együtt gratulált nekik. Ezt követte - sok más mellett - a fő napirendi pont: a város költségvetése, amely biztos alapokon nyugszik, így a gazdálkodás kiegyensúlyozott. 

Az ülésen, napirend előtt dr. Fabók Tibor képviselő érdeklődött a Segítő Kezek Infokommunikációs Programról, amely közmunkásokkal együttműködve idősek segítését tűzte ki célul. Tóth Balázs elmondta, hogy országosan 65 települést jelöltek ki, ebbe Vasvár is beletartozik, s ezen bizalmi munkára öt-hat közalkalmazottat jelöltek ki. 
Ezt követően a képviselők - kötelező formalitásként - módosították a 2016. évi költségvetést. Az állam kötelezővé tette, hogy az önkormányzatok számot adjanak saját bevételeikről és adósságukról, ami szintén megtörtént az ülésen. Majd az idei, azaz a 2017. évi költségvetés került a figyelem középpontjába. A polgármester hangsúlyozta, hogy a tervezés folyamán is az óvatosság elvét követték, így sikerült egy egyensúlyon alapú, "nullszaladós" költségvetést megvalósítani. Tájékoztatása szerint az iparűzési adóbevétel 220-240 millió forint között mozog, az idegenforgalmi adó azonban csekély összegű. Beszélt azokról a területekről, ahol csökkent az állami rotáció. De örömüket fejezte ki amiatt, hogy az iskola költségeit, azaz a több, mint ötmillió forintot visszakapják az államtól. Évekkel ezelőtt, 2013-ban ugyanis amikor az iskolát átadták, az állam pontos költségvetést kért, s arra kötelezte az önkormányzatot, hogy fizesse továbbra is a költségeket. Ez az összeg immár az államot terheli. Megjegyezte: a tehetős településeknek továbbra is fizetniük kell az államnak ezt a tételt. Ismertette: az önkormányzatnak továbbra is négy intézménye van: a Vasvári Ficánkoló Óvoda, a könyvtár, a kulturális központ és az egészségház. Ezen intézményeknél a kötelező minimálbér emelése keményen érintette a költségvetést, mivel növekedett a bérminimum. Tájékoztatott: a működési költségek 720-730 millió forint körül alakulnak. A TOP-os pályázatokat (szerk: ezekről a polgármester évindító interjújában részletesen számolt be) beadták: az iparterület bővítésére 150? millió forintot, a bölcsőde kialakítására 80, a zöld város koncepcióra 50 millió, a piaci parkoló területének kialakítására szintén 50 millió forint körüli összeget remélnek. Emellett rendkívül fontosnak tartja a csapadékvíz-elvezetés megoldását a legkardinálisabb pontokon, utcákon, s szólt a városi kamerarendszer 16 millió forintos beruházásáról is. A külterületi utak korszerűsítésével együtt mindez félmilliárd forintos fejlesztés a város számára. V. Németh Zsolt államtitkár úr hathatós segítségének köszönhetően 210 millió forintot kapnak utak, járdák, s a temető rendbetételére. Dr. Pataky Pál, a humánerőforrás bizottság elnöke örömmel jegyezte meg: amióta konszolidálták a költségvetést, azóta nulla deficitesre tudják kihozni a városi gazdálkodást, így bizakodva néznek az esztendő elé. 
Szabó Gyuláné saját és az Újlaki utca kéréseit tolmácsolta a közmeghallgatáson. Úgy gondolja, jobb lenne, ha a ravatalozónál a hozzátartozók nem lennének ennyire kitéve az időjárás viszontagságainak. A polgármester válaszában hozzáfűzte: a temetői esőbeállóra többször kereste a város a megoldást. Nehéz összeegyeztetni a funkciót és az esztétikumot. Kovácsoltvas lábakat és az átláthatóság érdekében áttetsző plexit lehetne a ravatalozó tetejére húzni, ami terveik szerint 15-20 millió forintba kerülne. Kiemelte: mindez azonban egyházmegyei tulajdon.
A vasvári hölgy elmondta: a vasútépítés miatt egy sávban kivágták a zöld növényzetet, így utcájuk jóval zajosabb, jobban behallatszik a 8-as út és a vasút zaja. A zöld növényzet visszaállítását kérte az önkormányzattól, ami a válasz szerit csak korlátozottan lehetséges a vezetékek miatt. A magántulajdonú területek végén kellene zöld területet kialakítani. Az önkormányzat megvizsgálja ezt a kérdést is. Emellett a panaszos a csapadék elvezetési problémákra is felhívta a figyelmet. A testület tájékoztatása szerint a nyert pályázati pénzt a problémás helyek megoldásaira használják fel. 
Ódor Ildikó jegyző asszony a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló rendelet módosításához kapcsolódóan elmondta, hogy a szociális étkeztetés térítési díja 870 forint ellátási naponta, emellett jövedelemhatárok szerint is meghatározta a kedvezményeket. 
A lakások és helyiségek bérletére vonatkozóan a képviselők egyetértettek abban, hogy nem emelik a bérleti díjakat. Egyöntetűen úgy vélték, hogy az inflációra nem illene hivatkozni, a differenciált áremelést pedig elvetették.
A Nagy Gáspár Kulturális központ idén is nagyon alaposan, precízen és szakszerűen kidolgozott munkatervet készített és tárt a testület elé.
Gergye Rezső intézményigazgató kitért arra, hogy 10 éve hunyt el az intézmény névadója, Nagy Gáspár. Ehhez kötődően A költő hazatér rendezvényhez kapcsolódóan a jövőben megjelenik egy kiadványuk is. Mint mondta: a hegyháti alkotótábor szélesedik, Észtországból is jönnek majd művészek. Komolyzenei bérletben gondolkodnak, a velük jó kapcsolatot ápoló Muzsikás együttes már megkereset őket egy hasonló projekt kapcsán. Mint azt az igazgató megegyezte: az előre nem látható ötletekre is muszáj készen állniuk. Dr. Pataky Pál tanácsnoknak tetszett, hogy nem csak naptári évben terveznek, hanem távlatokba tekintenek előre egyre magasabb színvonalon. Úgy véli: mozizásra van igénye városlakóknak. Megállapodtak abban, hogyha lesznek pályázati lehetőségek, akkor a Szentkút színpada is megnyílik a nagyközönség előtt. Ez utóbbit dr. Fabók Tibor képviselő is kapacitálja. Sejber Mihály alpolgármester Velemre kérdezett rá, ugyanis a Velemi Alkotótábor évek óta nem működik, s az "űrt" mindenképpen be kell tölteni, lehet, hogy éppen Vasváron. A Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás működéséről szóló megállapodást módosították, majd felülvizsgálták az önkormányzat közbeszerzési szabályzatát.
Döntés született arról, hogy a város havi 40 ezer forintos hozzájárulást ad egy évig a Rádió 8 Körmend Kft. működési támogatására. Város számára kedvező a marketing, s ezáltal a 99.8-as hullámhosszon is népszerűsíthetik kulturális programjaikat. Vállalkozóbarát önkormányzatként a nem lakás célú helyiségek 2017. évi bérleti díját sem emelték fel. Önkormányzati támogatásra 2017. március 17-ig nyújthatják be igényüket a civil szervezetek. A keret a tavalyihoz hasonló lesz, idén azonban már a kézilabdások is kérhetnek támogatást.
Döntöttek arról, hogy kapcsolódnak a Sourcing Hungary Kft. által szervezett villamos energia csoportos közbeszerzéshez. A 2018-2019. évi energia költségek csökkentése érdekében fog össze több önkormányzat, mosonmagyaróvári székhellyel. Elfogadták a város közbeszerzési tervét, majd bírálóbizottságot hoztak létre a csapadék által károsult 15 önkormányzati út helyreállításához. A Vörösmarty-Kisköveshegy utcai ingatlanhasználók kérelmét elfogadták: négy helyre szerelnek fel közvilágítási lámpatestet, aminek a költsége nettó 125-130 ezer forint.  

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)