Képviselő-testületi ülés

  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2016. június 23-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


N a p i r e n d:

I. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2016.(?) rendelet-tervezete Vasvár Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 12/2005.(X.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester


II. FOLYÓ ÜGYEK:

1) Előterjesztés a ZALAISPA hulladékgazdálkodási szerződéséhez 
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

2) Előterjesztés Szatmári Helga a Vasvári Ficánkoló Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3) Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda óvodavezetői álláshelyének pályázati kiírására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. II/1. szám alatti összkomfortos lakás bérleti szerződésének megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének megszüntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/3. szám alatti önkormányzati lakás bérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés Bogdán Zsolt Vasvár, Németh A.u.2.fsz.1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

8) Előterjesztés Robán Dávid Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 2. fsz. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9) Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér forgalmi rend változtatásához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10) Előterjesztés "Területfejlesztési Operatív Program keretében a TOP-2.1.2.-15 kódszámú pályázati felhívásra" "Aktív rekreációs zöldterület kialakítása Vasváron" megnevezéssel pályázat benyújtására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

11) Előterjesztés a Vasvár, Bartók B.u.2. I/1. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/4. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

13) Települési Értéktár Bizottság Vasvár létszámának bővítése
Előadó: SEJBER MIHÁLY alpolgármester

14) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 4. szám alatti és a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 30. fsz. 2. szám alatti szociális jellegű bérlakások bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

15) Tájékoztató a Vasvár, Semmelweis utcai járda jelenlegi tervezési szakaszáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

16) Előterjesztés Vasvár város Helyi Építési Szabályzat módosításához
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyzőV a s v á r,  2016. június 14.


 

                                    TÓTH BALÁZS s.k. 
               polgármester
Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)