Meghívó önkormányzati ülésre

  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. március 27-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: KOVÁCS TILDA polgármesterN a p i r e n d:

I.Tájékoztató a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
Előadó: Dr. HÁZI BÉLA r. alezredes, kapitányság-
        vezető

II.Beszámoló a Vasvári Domonkos Kolostor Alapítvány múzeumi feladatellátási tevékenységéről
Előadó: Dr. ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS az alapítvány titkára

III.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2012.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

IV.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezete „Az egyes szociális ellátásokról” szóló 3/2007.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a gyermekek védelemről szóló 2/2007.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VI.Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2014.(…) önkormányzati rendelet-tervezete a települési szilárd hulladékkal és a közterületek tisztántartásával kapcsolatos köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről 
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

VII.FOLYÓ ÜGYEK:

1)Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda maximális csoportlétszámának átlépése engedélyezéséhez
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

2)Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda Továbbképzési Programjának fenntartói elfogadására
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

3)Pályázati kiírás a Nagy Gáspár Kulturális Központ igazgatói álláshelyének betöltésére Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

4)2014. évi Közbeszerzési Terv megalkotása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

5)Előterjesztés az önkormányzati utakra vonatkozó közbeszerzési tanácsadó kiválasztására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6)Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek 2014. évi bérleti díjának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7)Előterjesztés Takács László Vasvár, Március 15.tér 3-4.II/5. szám alatti bérlő bérbeszámítási kérelmére
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

8)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4.II/2. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

9)Előterjesztés Vasvár, Alkotmány u.13.fsz.2.szám alatti összkomfortos lakás bérleti szerződésének megszűntetésére
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

10)Előterjesztés Vasvár, Alkotmány u. 13. I/3.szám alatti összkomfortos lakás bérleti szerződésének megszűntetésére és az Alkotmány u. 13.fsz.2.szám alatti lakás bérbeadására 
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

11)Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13.I/3.szám alatti – pályázati támogatással épült - önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására
  Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

12)Előterjesztés az ATROPLUSZ Kft által bérelt Vasvár, József A.u.23-25. sz. alatti önkormányzati tulajdonú helyiségek bérleti és közszolgáltatói szerződésének meghosszabbítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

13)Tájékoztató a civil szervezetek támogatására elkülönített pénzalap felosztására
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

14)Előterjesztés a Körmendi Katasztrófavédelmi Kirendeltség kérelméhez
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

15)Előterjesztés Tőke Barbara Vasvár, Németh A. u. 3.fsz.6.szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

16)Előterjesztés Vasvár, Németh A. u.3.fsz.2.szám alatti önkormányzati tulajdonban lévő lakás bérbeadására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

17)Előterjesztés Robán Zoltán Vasvár, Németh A.u.4.fsz.6.szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

18)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez (zárt ülés)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

19)Előterjesztés Gayer Gyula emlékplakett adományozására történő javaslattételhez (zárt ülés)
Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

V a s v á r,  2013. március 20.


 
                                    KOVÁCS TILDA 
                                polgármester

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)