Vasvár élhetőbb város lett

  nyomtatási kép
V. Németh Zsolt hamarosan négy éve tölti be a vidékfejlesztésért felelős államtitkári posztot. A politikust arról kérdeztük, miben tudta támogatni, segíteni Vasvár és a térség fejlődését. Az államtitkár, országgyűlési képviselő beszélt a település életét meghatározó beruházásokról, jövőre irányuló programjairól. 
-2010 júniusa óta tölti be az államtitkári posztot. Ez idő alatt hogyan tudta segíteni a város és térsége fejlődését? 

-Az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap Magyarországi Vidékfejlesztési Programjának forrásait, a Darányi Ignác Tervhez kapcsolódó 1400 milliárdos fejlesztést felügyelem. Ez a keret szolgálja a gazdák, az agrárvállalkozások fejlesztéseit, a falvak életminőségének javítását. E támogatásnak köszönhetően a környéken számos állattartó telep újult meg, élelmiszeripari üzem épült fel, emellett a vállalkozások korszerűsíthették gépparkjaikat is. A program legutóbbi eredményét említeném: az országban 900 pályázó, köztük falugondnoki szolgálat, kulturális, vagy sportegyesület vásárolhatott gépkocsit. A körzetből több, mint 60 pályázó nyert, ami jó eredménynek mondható. Emellett a támogatásnak köszönhetően számos templom újult meg, több helyen renoválták a művelődési házakat. Javaslatomra a kormány több milliárd forintot fordított az Őrségben a természetvédelmi területek felvásárlására, mely a külföldiek zsebszerződések útján történő földszerzése elleni harc egyik leghatékonyabb eszközének bizonyult. Ha kizárólag Vasvárra fókuszálunk, egyes beruházások előkészítései korábbi polgármesteri időszakomra estek, még hozzám tartoztak. Ilyen a város belvárosának szépítése, vagy a szennyvíz nagyberuházás. Ez utóbbi esetében sikert jelentett, hogy a 85 százalékos uniós támogatást közel 10 százalékkal megnövelhettük. Azaz, meghaladta a százmillió forintot az az összeg, amelyet az utak helyreállítására fordíthattunk. Így nem kellett csatatérként otthagyni a város utcáit egy ilyen jellegű beruházás után. Sőt, több utca is kiváló minőségű szilárd burkolatot kaphatott. Büszke vagyok arra, hogy támogathattam a geotermikus energiahasznosítási pályázatot. Ennek a több mint félmilliárdos beruházásnak a végén a vasvári családoknál alacsonyabb energiaköltségek mutatkoznak majd meg a számlákon. A pályázat előkészítését teljes mértékben a mostani önkormányzat végezte, én a lobbizásban tudtam segítséget nyújtani. A nagyon hosszú előkészítést követően, a néha esélytelennek tűnő Egészségházra is sikerült többlettámogatást szerezni. Pozitívum volt mindezek mellett, hogy Vasvár adósságállományát a kormány átvállalta, így a város jó gazdasági pozícióba került. Emellett örömömre szolgál, hogy iparterületi fejlesztések is történtek. 

-Több mint másfél évtizedig, 16 évig volt Vasvár polgármestere. Hogyan látja jelenleg a település helyzetét?

-Nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy Vasvártól nem szakadtam el, s nem is kívánok elszakadni a jövőben sem. Éppen azért, mert jó itt élni, s minden ideköt engem. A családom, az udvarra elültetett fa, amelynek terméséből évről évre szedni szeretnék, a barátaim, a zenekarunk. Csak itt történhetett meg velem, hogy a nyáron egy szám erejéig beszállhattam a muzsikálásba a helyi zeneiskola Ifjúsági Fúvószenekari koncertjén. Fontos alapelvem, hogy egy vidékfejlesztési államtitkár ne költözzön Budapestre. Nem érzem nagy tehernek, hogy hetente három éjszakát a fővárosban kell töltenem, mert utána úgyis hazautazom. Vasvárnak van egy olyan varázsa, bája, amelyet mindenki érezhet, aki ide érkezik. Az elmúlt időszak infrastrukturális fejlesztései: a belváros arculatának megváltozása, a szennyvízberuházás eredménye, vagy a kulturális lehetőségek kibontakozásai egy élhetőbb várost eredményeztek.

-A jövőben milyen tervek fogalmazódnak meg a város életére vonatkozóan?

-A geotermikus pályázat kapcsán minden támogatást megadok, emellett hangsúlyos szerepet kap a vasvári iparterület fejlesztése. Fontos, hogy az ott levő vállalkozások bővítsék a lehetőségeiket. Megjegyzem, erről szó van. Emellett ösztönözzük az új cégek letelepedését. Azaz a cél: munkahelyek teremtése. Most folyik az országos és a megyei tervezése a következő hétéves európai uniós ciklusnak, amelyben a Vasi-Hegyhátnak kitüntetett szereplőnek kell lennie. Ezen a környéken a munkanélküliségi ráta még mindig az országos átlag közelében van, s messze meghaladja a megyei adatokat. 

-A Hegyhát még mindig hátrányos helyzetű térségnek mondható.

-A számok azt mutatják, hogy igen. A számos, több milliárdos beruházás ellenére a felzárkóztatáshoz idő kell. Az elöregedő falvak, a képzettségbeli hátrányok is befolyásolják a mutatókat. Nagy előrelépést jelentene, ha az elmúlt években létrehozott turisztikai attrakciókat egy csokorba tudnánk fűzni. A Jeli Arborétum fejlesztését, a Kneipp programhoz kapcsolódó beruházásokat, vagy a Rába vadvízi lehetőségeit is össze lehet kapcsolni Vasvár történelmi értékeinek bemutatásával. Reményeink szerint a következő időszakban a város egy népfőiskolai központtá is válhat. Ennek szervezése, tervezése már folyamatban van az országos népfőiskolai hálózaton belül. Az elképzelések szerint Vasvár nyugat-dunántúli regionális központ lesz.

-A népfőiskolai központtá válás milyen lehetőségeket vonzana maga után? 

-Újabb beruházást és szellemi központot jelentene Vasvár számára. A cél egy stabil bázis alapítása, ami hosszú időn keresztül, kormányzati ciklusokon átívelve hatékonyan működne. 

-Többször hangsúlyozta: a vidékről alkotott képe innen, Vasvárról ered.

-Minden innen eredeztethető. A cél: a vidéki életet még élhetőbbé tenni. Programokat szeretnénk kidolgozni a hegyháti zártkertekre, azok megújítására, a vidéki öngondoskodás fellendítésére. Kezdeményezője voltam a pálinkafőzés szabaddá tételének, amely mára magasabb minőséget, a pálinkakultúra fejlődését eredményezte. Sikerként élem meg, hogy 2010-től több, mint duplájára: 5 ezerről 11 ezerre nőtt Magyarországon a helyi terméket előállító kistermelők száma és érezhetően sikerült felkeltenünk az érdeklődést a vásárlókban is. Reneszánszát éli a helyi értékesítés, aminek felfutása a következő időszakra várható. Sok más mellett rövid ellátási lánc nevű tematikus alprogramot készítünk elő. Ehhez kapcsolódóan is értékesebbé válhatnak a falusi kiskertek, szőlőhegyek.

-Mit javasol a helyieknek, milyen szakmákban képzeljék el a jövőjüket? Ön szerint Vasváron és a térségben mely területeken lehet majd leginkább érvényesülni? 

-Azt látom, hogy a megyében az autóipar fejlesztése, a mechatronikai központtá válás új lehetőséget nyit meg. A jövőben hatalmas igény, kereslet lesz Vasvár elérhető közelségében a fémiparban dolgozókra. Megjegyzem, helyben sokáig nem kaptak hegesztőt, s Székesfehérvárról hoztak szakembereket. Fémipar területén jó anyagi kondíciókat jelentő, biztos elhelyezkedést látok. Emellett a szemünk láttára bővült egy adatrögzítő központ, ahol stabil számítógépes tudással, magas szintű nyelvismerettel hosszú távon dolgozhatnak emberek. Immár nem szabad azon keseregnünk, miért szűnt meg a ruhagyár. Látnunk kell, hogy nem jön helyette újabb, mert a könnyűiparnak nemcsak itt, de másutt is vége lett. Nyitottnak kell lenni a lehetőségekre, amelyek itt vannak előttünk. 

-Azaz azt tanácsolja, hogy alkalmazkodni kell a változó világ ritmusához. 

-Nagyon ritka, ha manapság egy ember egy egész életen át ugyanazt a tevékenységet végzi. A saját példámon keresztül mondhatom: váltani kell. Először földmérő üzemmérnökként dolgoztam út- és mélyépítő cégnél, azt követően polgármesterként kellett megtanulnom egy újabb szakmát, majd jogalkotó, országgyűlési képviselő lettem. Jelenleg pedig vidékfejlesztési államtitkárként újabb és újabb ismereteket szükséges elsajátítanom. Azaz, először a kemény versenyszférában mérettettem meg magam, többek között uniós program kivitelezőjeként is. Majd polgármesterként beruházó, képviselőként törvényalkotó lettem, most pedig ennek az egész rendszernek a lebonyolítását végzem. Gyakorlati tapasztalataimat egyebek mellett a pályázati rendszer egyszerűsítésében is kamatoztathatom. Úgy gondolom, nehéz íróasztal mögül pályázatot felügyelnie annak, aki nem járt még csatornaárok mellett, nem látott építési naplót, nem tudja, mi életszerű, és mi kevésbé. Ma már egyetlen megszerzett tudással nehéz egy teljes életutat végigjárni.
 
-Vannak még politikai ambíciói? 

-Mindegyik pozíciómra felkérésre mondtam igent. Így volt ez a polgármesterség, az országgyűlési képviselői munka és az államtitkári poszt betöltése kapcsán is. Meglátom, kivárom, mit tartogat számomra a jövő. Azt biztosan tudom, hogy 127 település képviselője szeretnék lenni.

-Most más szereppel ismerkedik…

-Egy hónapja vagyok nagypapa. Örömteli, hálás szerep. Különleges ajándék számunkra, hogy egy házban élhetünk az unokánkkal. 
Simon-Németh Adél 

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)