Meghívó képviselő-testületi ülésre

  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. május 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.


Az ülés helye: Városháza nagyterme


NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

               táridejű határozatainak végrehajtásáról,

               a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

               történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

               nyekről, valamint az átruházott hatás-

               körben hozott döntésekről

               Előadó: KOVÁCS TILDA polgármesterN a p i r e n d:

 1. Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Előadó: Dr. KISS ATTILA osztályvezető

 1. RÉGIÓHŐ Regionális Hőszolgáltató Kft 2010. évi mérlegbeszámolója (Az írásos anyag elektronikus úton

kiküldve.)

RÉGIÓHŐ KFT felügyelő bizottsági tagjának beszámolója

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester és SZABÓ LÁSZLÓ felügyelő bizottsági tag

 1. VASIVÍZ ZRT 2010. éves beszámolója, az Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság jelentése (Az írásos anyag

elektronikus úton kiküldve.)

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. FOLYÓ ÜGYEK:

 1. Előterjesztés a RÉGIÓHŐ KFT ügyvezető igazgatójának vasvári távfűtéssel kapcsolatos tájékoztatójához

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata fenntartásában lévő oktatási intézményekben indítható osztály- és csoportlétszámokról a 2011/2012-es tanévben

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Előterjesztés a Kardos László Általános Iskola Házirendjének módosításához

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Előterjesztés a Kardos László Általános Iskola alapító okiratának módosításához

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Előterjesztés a Vasvár, Főszolgabíró tér 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6-8. szám alatti, önkormányzati tulajdonú üzlethelyiség bérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés Rábahidvég Község Településszerkezeti terv és Szabályozási terv módosításának véleményezésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés Győrvár Község Településszerkezeti terv, Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosításának véleményezéséhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés folyószámla hitelszerződés meghosszabbításához

Előadó: KOVÁCS TILDA polgármester

 1. Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. II/3. szám alatti költségalapú lakás bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/9. szám alatti költségalapú lakás bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/2. szám alatti költségalapú lakás bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/4. szám alatti költségalapú lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u.8. fsz. 2. szám alatti lakás lakásbérleti jogviszonyának közös megegyezéssel való megszüntetésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u.8. fsz. 2. szám alatti lakás szociális jelleggel való bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 3. szám alatti lakás szociális jelleggel való bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés TELENOR bázisállomás alatti földterület bérleti szerződés újratárgyalásához

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 1. Előterjesztés távközlési berendezések telepítésével kapcsolatos helyszínkereséshez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V a s v á r,  2011. május 18.


                                  KOVÁCS TILDA

                              polgármester

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)