Középpontban a környezetvédelem II.

  nyomtatási kép

Gyűjtse szelektíven - tapossa laposra!

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint napjainkban az ország lakosságának fele gyűjti szelektíven a hulladékot. A gyakorlatban azonban jóval kevesebb szemét kerül a szelektív gyűjtőkbe, mint azt a megkérdezettek állítják. A statisztikák szerint tavaly 100 forgalomba kerülő italos karton dobozból mindössze 17 landolt a szelektív gyűjtőkben. Vasváron jelenleg öt gyűjtősziget konténerei állnak a lakosság rendelkezésére. Az eddigi tapasztalatok pozitívak, de érdemes még néhány dologra figyelnünk.

- Városunk mindig is nagy hangsúlyt helyezett a környezet védelmére, szem előtt tartottuk, hogy a fenntartható jövő kulcsa a mi kezünkben van - mondja Kovács Tilda polgármester.  Ennek egyik legfontosabb eleme a felnövekvő generáció környezettudatos nevelése, amely - úgy gondolom -  városunkban maradéktalanul megvalósul. A helyi általános iskola elnyerte az ÖKO-iskola címet, e szellemben tartott rendszeres foglalkozásainak, projektjeinek köszönhetően pedig nagy hangsúlyt kap a gyerekek környezettudatos nevelése - hangsúlyozza. A diákok az iskolás éveik végére megtanulják a szelektív gyűjtés előnyeit, céljait. Tisztában lesznek azzal, hogy a hulladékgyűjtés e formájával nemcsak kevesebb hulladék kerül a környezetbe, de a hulladék újrahasznosítása jelentős energiatakarékossággal is jár, valamint, hogy az úgy nevezett másodanyagok felhasználásával kíméljük az elsődleges nyersanyagokat (pl.: papírgyártásnál a fát), ami nagyon fontos, hiszen sok nyersanyagforrásunk már kimerülőben van. Tudni fogják azt is, hogy az újrahasznosítás feltétele az anyagok gondos és tiszta szétválogatása, szelektálása. A felvilágosító és oktató programok mellett a környezetvédelem egyik rendkívül fontos területét a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségének biztosítását már évekkel ezelőtt megteremtette a helyi önkormányzat. - Városunkban 2008. októberében adták át azt az ötvenmillió forintos beruházással készült hulladékudvart, melynek területén a város lakói ingyenesen helyezhetik el a háztartásukban keletkezett és szétválogatott, továbbhasznosításra alkalmas hulladékot. A beruházás a több mint 9 milliárd forint összértékű Zalaispa projekt részeként valósult meg az Európai Unió anyagi támogatásával -hangsúlyozza a polgármesterasszony. E regionális projekt arra is lehetőséget adott, hogy a város öt pontján szelektív hulladékgyűjtő szigeteket állítsanak fel, illetve a magánházakat egy-egy biohulladék-gyűjtőedénnyel ellássák. A vasváriak így odahaza a komposztot, a hulladékgyűjtők segítségével pedig a műanyag palackot, az üveget, a fémet és a papírt is elkülönítve gyűjthetik.  - Már az első tapasztalatok nagyon pozitívak voltak - emlékszik vissza a polgármester. Még maguk a szállítók sem gondolták azt, hogy a gyűjtőszigetek ilyen hamar kihasználttá válnak. Mára a városlakók megszokták és szívesen használják a hulladékgyűjtés e környezetkímélő módját -emeli ki. Természetesen Vasváron is felmerült annak a lehetősége is, hogy a gyűjtőszigetek számát növeljék, ám ennek a költsége aránytalanul nagy terhet róna a lakosságra, hiszen a szállítás többletköltsége megjelenne a szemétdíjakban. Ugyanakkor a tapasztalatok azt mutatják, hogy a jelenlegi gyűjtőszigetek elhelyezkedése megfelelő, aki pedig a szelektív gyűjtés elkötelezettje, él az általuk biztosította lehetőséggel. Így bővítést jelenleg nem tervez az önkormányzat. Van azonban néhány olyan eleme a szelektív gyűjtőszigetek használatának, melyekre a közeljövőben még nagyobb figyelmet kellene fordítani. A szállító cég és az önkormányzat arra kéri a lakosságot, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékot, elsősorban a palackokat tömörítve, összelapítva helyezzék a tárolókba, mert így gazdaságosabban gyűjthető, szállítható. A palackokon pedig ne felejtsük rajt a kupakot sem. - A gyűjtőket nem meghatározott napokon, hanem szükség szerint ürítik. S ha már környezetvédelemről beszélünk - anyagiak mellett az is szempont, hogy a járműveknek minél kevesebb fordulóval, kevesebb széndioxid kibocsátással, s így a levegőt is kevésbé szennyezve szállíthassák el a szelektív gyűjtőkben elhelyezett hulladékot - hívja fel a figyelmet a polgármester.  

                                            -vv-


 

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)