Meghívó Képviselőtestületi ülésre

  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. június 25-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
                táridejű határozatainak végrehajtásáról,
                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
                nyekről, valamint az átruházott hatás-
                körben hozott döntésekről
                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

N a p i r e n d:
I. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

II. Tájékoztató a város környezetvédelmi helyzetéről
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

III. Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságokba képviselő-testület által választott igazgatósági tagok, felügyelő bizottsági tagok beszámolója tevékenységükről
Előadók: TÓTH BALÁZS RÉGIÓHŐ KFT Felügyelő Bizottságának tagja,
           ZÁGORHIDI-CZIGÁNY CSABA, a VASIVÍZ ZRT Felügyelő Bizottságának tagja,
           VARGA ZOLTÁN, a VASI TRIÁSZ KFT Felügyelő Bizottságának tagja

IV. Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ?/2009./?/ számú rendelet-tervezete "A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételéről" szóló, többször módosított 10/2002./III.29./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

V. FOLYÓ ÜGYEK:
1) Előterjesztés a Ficánkoló Óvoda óvodavezetői álláshelyének betöltésére beérkezett pályázat elbírálására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

2) Előterjesztés folyószámla hitelkeret meghosszabbítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

3) Vasvár Város Önkormányzata pályázata "a távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésére (ÖKO-PROGRAM) (LFP-2008-LA-9)" keretén belül az Alkotmány u. 8., 13. és a Szentmihályfalvi u. 4,6,8. számú önkormányzati lakásokra (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

4) A KEOP-2009-4.2.0/B azonosító számú "Helyi hő és/vagy fűtési igény kielégítése megújuló energiaforrásokból" című pályázati konstrukcióra benyújtandó "Biomassza távfűtőmű létesítés Vasváron" című pályázathoz önerő biztosítása (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester

5) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 4. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

6) Előterjesztés Horváth Győző Vasvár, Szentmihályfalvi u. 21. fsz. 1. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (ZÁRT ÜLÉS)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

7) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 8. III/2. szám alatti lakásbérleti szerződésének megszüntetésére, egyúttal bérbeadására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


V a s v á r,  2009. június 19.

                                  V. NÉMETH ZSOLT
                                polgármester

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)