Önkormányzati meghívó

  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2009. március 26-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Városháza nagyterme


NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatás-

                körben hozott döntésekről

                Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


N a p i r e n d:


Előterjesztés a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Dr. HÁZI BÉLA r. alezredes, kapitányság

        vezető


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./?/ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 4/2008./III.07./ számú önkormányzati rendelet módosítására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./?/ számú rendelet-tervezete az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtásáról
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete ../2009./?/ számú rendelet-tervezete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 8/2006./III.31./ számú önkormányzati rendelet módosításáról
     Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


FOLYÓ ÜGYEK:
ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás alapító okiratának és társulási megállapodásának módosítása
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2009. évi Közfoglalkoztatási Tervéhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester


Előterjesztés a Városi Művelődési Ház 2009. évi munkatervének fenntartói jóváhagyására
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés Közbeszerzési Terv elkészítéséhez (Utólag kerül kiosztásra)
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Civil szervezetek 2009. évi támogatására elkülönített pénzalap felosztása
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés az önhibájukon kívül hátrányos pénzügyi helyzetben lévő települési önkormányzatok 2009. évi támogatására vonatkozó igény benyújtásáról
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a nem lakás célú helyiségek 2009. évi bérleti díjának megállapítására
Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Belső ellenőri jelentés (Utólag kerül kiosztásra)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés a Rákóczi Szövetség magyar iskolaválasztás támogatásával kapcsolatos felhívásához
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés a Vas Megyei Közoktatási Közalapítvány Kuratóriumának kérelméhez
Előadó: KOVÁCS TILDA alpolgármester


Előterjesztés a Vasi Hegyhát Többcélú Kistérségi Társulás létrehozásáról szóló megállapodás 8. számú módosítására
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a Kardos László Általános iskola konyhájának vállalkozásba adásáról (20. folyó üggyel együtt kerül megtárgyalásra.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester
 


Előterjesztés a városközponti ingatlanok telekhatárrendezésére
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a Környezet és Energia Operatív Program keretén belül megjelent az "Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése című, KEOP-2009.-5.3.0/A kódszámú pályázati felhívásával kapcsolatban - Vasvár város közvilágításának korszerűsítése energia megtakarítás céljából
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés "A Vasi Hegyhát gyermekeiért: A vasvári kardos László ÖKO-Általános Iskola, mint a kistérség bázisiskolájának megújítása egy modern-akadálymentes, inkluzív szolgáltató oktatási intézménnyé, amely a térség gyermekeinek fejlődését, fejlesztését szolgálja" projekthez kapcsolódó építési beruházás (eszközbeszerzés) közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eseti közbeszerzési szabályzat elfogadására
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés "A Vasi Hegyhát gyermekeiért: A vasvári kardos László ÖKO-Általános Iskola, mint a kistérség bázisiskolájának megújítása egy modern-akadálymentes, inkluzív szolgáltató oktatási intézménnyé, amely a térség gyermekeinek fejlődését, fejlesztését szolgálja" projekthez kapcsolódó építési beruházás (eszközbeszerzés) közbeszerzési eljárás megindításához
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés a Vasvár, Béke utcai fűtőműben biomassza tüzelésű kazán létesítéséhez
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Pályázat benyújtása az Önkormányzati Miniszter által kiírt pályázati felhívás kapcsán a Béke utcai óvoda felújítására, továbbá az alsóújlaki általános iskolai tagintézmény felújítására (Írásos anyag az ülésen kerül kiosztásra.)
Előadó: V. NÉMETH ZSOLT polgármester


Előterjesztés "Vasvár városban iskolai és óvodai gyermekétkeztetés biztosítása, a meglévő Vasvár, József A. u. 23-25. szám alatti konyha üzemeltetése" szolgáltatójának kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljáráshoz kapcsolódó eseti közbeszerzési szabályzat elfogadására
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző


Előterjesztés "Vasvár városban iskolai és óvodai gyermekétkeztetés biztosítása, a meglévő Vasvár, József A. u. 23-25. szám alatti konyha üzemeltetése" szolgáltatójának kiválasztására irányuló egyszerű közbeszerzési eljárás megindítására
 Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző 
 

V a s v á r,  2009. március 19. 
 
V. NÉMETH ZSOLT
polgármester

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)