Vezetői értekezlet Vasváron

  nyomtatási kép


Ismét megtartották aktuális ér­tekezletüket a vasvári önkor­mányzati intézmények vezetõi. Az önkormányzat részben önálló­an gazdálkodó költségvetési szer­vei, az általános iskola, az óvoda, a könyvtár, a zeneiskola és a mû­velõdési ház mellett rendszeresen meghívást kapnak a megyei fenntartású intézmények is, így a szakközépiskola és a múzeum, valamint Vasvár meghatározó szociális szolgáltatója, a Hegyhá­ti Jóléti Szolgálat Alapítvány.
Az értekezlet egy súlyos téma köré rendezõdött: folyamatos egyeztetések zajlanak az intéz­ményi költségvetések éves ala­kulásáról, a bevételek és kiadá­sok arányáról és tervezhetõségé­rõl, beillesztve mindezeket az önkormányzat mûködési, fenn­tartási és fejlesztési kiadásainak elõirányzataiba. Az intézmé­nyek közül az iskola 258 milli­ós, az óvoda és bölcsõde 85 mil­lió forintos, a könyvtár és mûvelõdési ház 19 millió forintos, a zeneiskola 21 millió forintos éves kiadással számol.
A bevételek várható arányát ezekhez a kiadásokhoz arányo­sították a városi költségvetés­ben, így az ésszerû gazdálkodást és bevétel-orientált szemlélet­módot továbbra is meghatározó­nak tartja az önkormányzat a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetõi számára Vasváron. 

p. M.
Rábavidék
XVI. évfolyam 3. szám

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)