Anonim maradt az adományozó

  nyomtatási kép


A civil szervezetek számára felajánlható egy százalékokról való rendelkezés látszólag pará­nyi az összeg, de a sok kicsi fo­rint hatványozódva valóban so­kat segíthet egy egyesület mûkö­désében. De ha a felajánlás nem is ér el nagyságrendekbe foglal­ható összeget, a civil szféra önér­tékelését is segíthetik azok a tá­mogató nyilatkozatok, melyek gazdái úgy gondolják, hogy az általuk kiszemelt szervezet a legérdemesebb az anyagi segítségre.
Vannak aztán nagyvonalú segí­tõk is, akik adományokkal támo­gatják az egyes szervezetek mûkö­dését. Ilyen adományt kapott nem­régiben a Gyõrvári Faluház Baráti Kör, amelyek a felajánlott össze­get a helyi ifjúsági klubra és annak fiatal tagságára költötték. DVD­-lejátszót és ping-pong asztalt vásá­roltak belõle, mely nagyon jó szol­gálatot tesz a délutánokon át zajló és gyakran estébe hajló szabadidõ­töltésben a fiatalok számára.
A felajánlás szépsége még annyi, hogy az adományozó névtelenségben akart maradni, így a megajándékozottak sem tudják, kinek köszönhetik a köz­kedvelt sporteszközt és a legmo­dernebb technikát felvonultató lejátszót. Szép és nemes aján­dék, mely a civil szervezetek tá­mogatása mellett a fiatalok sza­badidejének hasznos eltöltéséért érzett felelõsséget is tükrözi. Ér­demes követni a példát.

pam
Rábavidék
XVI. évfolyam 3. szám

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)