Ismét megrendezik a Városjátékokat

  nyomtatási kép


Bemutatkozik a Vasvári Színi Egylet
A legújabb kori vasvári színjátszó csoport 1987-ben alakult Területi Színpad néven. Több működési formán és névváltozá­son ment keresztül, míg 1994 elején egyesületté alakult a mai ne­vén. Tagjai között a helyieken túl mindig voltak és vannak a me­gye több településéről is résztvevők, akik a heti rendszerességű próbákon nem kis áldozatvállalással vesznek részt.
A rendszeres egyesületi mun­kába bekapcsolódók száma 18­20 fő. Életkorban a 14-26 év a domináns, de vannak köztük nyugdíjas korúak is. Repertoáron a komédiától kezdve a mesejá­tékokon át az abszurd hangvételű művek is megtalálhatók, de van­nak klasszikus műfajba illő és szerkesztett játékok, népi komé­diák, tréfák is. Néhány szerző a műsorukon szereplők közül: Peter Weiss, Páskándi Géza, Szé­kely János, Sőtér István, Sütő András, Csokonai, Vörösmarty művei közül válogatott az együt­tes az elmúlt időszakban. A Színi Egylet évente 25-30 előadást tart országhatáron belül.
A határon túlra 1990-től rend­szeresen járnak turnézni. Szoros együttműködést alakítottak ki a székelyföldi falvakkal, valamint a Hunyad megyei Csernake­reszttúrral. Megállapodásaik vannak Kézdivásárhellyel és köröstárkányi kulturális egyesü­letekkel. A Beregszászi Illyés Gyula Magyar Nemzeti Színház­zal 1996 óta van kapcsolatuk.
A Vasvári Színi Egylet 2003-­ban mutatta be Vörösmarty A fá­tyol titkai című művét. A nyugat­dunántúli régióban (elsősorban a kisfalvakban) 21 előadást tartott ezzel a darabbal. A szlovéniai ma­gyar falvakba, valamint az erdélyi Köröstárkányba is elvitték a da­rabot.
Kiállításokat is rendezett a csoport néhányszor, bekapcsolód­tak Vasváron a Hegyháti Napok fesztiválsorozatába is, valamint a Haza szép beszélgetés-sorozatot három alkalommal színesítették. Nemrég új darabként A láperdő szelleme című mesejátékot mutat­ták be. Az egyesület az utánpót­lásról is gondoskodik. A múlt év őszén indították el Mákszem Gyermekszínpad néven a "követ­kező generáció" képzését.
Egy nagyobb átfogó kiadványt 2002-ben jelentetett meg a cso­port, melynek folytatása is idő­szerűvé vált. A munkálatok ezzel kapcsolatban is elkezdődtek már. A tervezett új kiadványba beépí­tik majd a Haza szép 1999-ben indult beszélgetés-sorozat fotóit, előadásanyagait, valamint az
utóbbi években szervezett kiállí­tások dokumentumait is. Az utób­bi időben erősödik a csoport "bá­zis" ereje is. Több térségi és azon túli színjátszó együttesnek ad szakmai tanácsokat, ajánl darabo­kat és segíti munkájukat.
Most kezdődtek Eugeine Labiche: Ilyen a világ és Cervan­tes Szószátyárok című darabjai­nak próbái. További tervek között szerepel az idei évre, hogy az egy­let ismét megrendezi Vasváron a Városjátékok, avagy (Hétköznapi őrületeink) Golghelógi Határ Győző nyomán című "projektjét." A program június 23-25. között éjjel-nappal kikapcsolódást kínál, számítva a tavalyi résztvevőkre és újabbakra is. Ebben a teljesség igénye nélkül a tervek szerint ott lesz a Los Andinos együttes, rock­isok, táncosok, beregszásziak, ikerváriak, szombathelyiek, genc­sapátiak, sitkeiek és természete­sen vasváriak. Modern kori rítust végeznek. 

         Gergye Rezső
a Vasvári Színi Egylet tagja
            Rábavidék
    XVI. évfolyam 3. szám

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)