Civilek találkoztak Vasváron

  nyomtatási kép


A vasvári önkormányzat janu­árban összehívta a helyi civil szervezetek képviselőit és segí­tőit. A hét év óta rendszeres év eleji programban a város vezetői ezúttal is megköszönték a civil kezdeményezőknek a munkát, a közéleti aktivitást. Sport, kultu­rális, közéleti és szociális szerve­zetek, összesen 34-en kaptak meghívást a fórumra. A plénum a köszönet és megbecsülés tolmá­csolása mellett fontos szerepet vállal az egyes szervezetek kö­zötti állandó és szerves összefo­gás generálásában, a kapcsolatok szinten tartásában, az informá­cióáramlás folyamatosságában.
A város alpolgármestere kö­szöntő beszédében azt is megfo­galmazta, hogy Vasvár életében nélkülözhetetlen a civil kurázsi. Rengeteg ötlettel, segítő hozzáál­lással, önkéntes munkával és a közéletben való aktív közreműkö­déssel gazdagítják a település hét­köznapjait és ünnepeit, valamint a fejlesztési folyamatokat pályáza­taikkal. Az önkormányzat az er­kölcsi elismerés mellett anyagilag is keresi a szféra számára a segítő lehetőséget, így például évente tá­mogatja a közösségi kezdemé­nyezéseket, és szintén pályázatok útján juttat pénzt az aktív civil szervezeteihez. 

p. M.
Rábavidék
XVI. évfolyam 3. szám

Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)