Bővülő Főszolgabíró tér

  nyomtatási kép


Vasváron újabb építkezés ve­szi kezdetét a közeljövõben, melynek földmérõ munkálatait a közelmúltban végezték el a szakemberek. A most már Fõ­szolgabíró térnek nevezett egy­kori piactér mellett a már átadott Körzeti Földhivatal szomszéd­ságában pénzügyi intézményt építenek. Ezért elmondható, hogy az idei évben átmeneti idõ után valóban egy új közcent­rummá vált a terület.

Itt most a földhivatal és a le­endõ banki épület mellett üzle­tek, irodák és közmûvelõdési le­hetõségek övezik az amúgy gyö­nyörûen helyreállított, díszbur­kolatot kapott és öntöttvas kan­deláberekkel ellátott teret. A te­rület egyébként szabadtéri ren­dezvények megtartására is nagyszerûen bevált védettsége és központi elhelyezkedése mi­att. Vasváron az említett példa is mutatja az üzleti, gazdasági rendszer átstruktúrálódását. Sor­ra szûnnek meg a kisebb vállal­kozások, kereskedelmi egysé­gek, és helyükbe más próbálko­zások mellett pénzintézeti, biz­tosítási vállalkozások és üzlet­ágak költöznek.
Talán ez valóban elõrevetíti azt a korszakot, mikor a hátrá­nyos helyzetû térség saját erõ és tõke híján pénzügyi, banki segít­séggel elindíthatja piacképes próbálkozásait, vállalkozásait egyebek mellett a turizmus és a mezõgazdaság szintjén Vasvá­ron és a Hegyháton.

pam
Rábavidék
XVI. évfolyam 3. szám
Program
2024. július 13. szombat
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)