Képviselő-testületi ülés

  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. szeptember
29-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart, melyre
tisztelettel
m e g h í v o m.

Az ülés helye: Városháza nagyterme
NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-
táridejű határozatainak végrehajtásáról,
a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta
történt fontosabb intézkedésekről, esemé-
nyekről, valamint az átruházott hatás-
körben hozott döntésekről
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

N a p i r e n d:

I. Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022.(...) önkormányzati rendelete Vasvár Város
Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről szóló
3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
II. Tájékoztató Vasvár Város Önkormányzata 2022. I. féléves
gazdálkodásáról
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
III. Beszámoló a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde
tevékenységéről
Előadó: BARABÁS ISTVÁNNÉ óvodavezető
IV. Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022.(...) önkormányzati rendelete a nem közművel
összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtéséről és
ártalommentes elhelyezéséről szóló 1/2014.(II.10.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
V. Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022.(...) önkormányzati rendelete a szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló 9/2021.(VI.30.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

2

VI. Vasvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének
../2022.(...) önkormányzati rendelete a lakások és
helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló
7/2012.(IV.1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
VII. FOLYÓ ÜGYEK:

1) Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda és
Mocorgó Bölcsőde 2022/2023. évi munkatervének
véleményezéséhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
2) Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda és
Mocorgó Bölcsődében a maximális óvodai
csoportlétszámtól való eltérés engedélyezésére a
2022/2023-as nevelési évben
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
3) Előterjesztés a LORD-SIFTER Bt. Vasvár,
Főszolgabíró tér 3. szám alatti üzlethelyiség
bérlőjének bérbeszámítási kérelmére
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
4) Előterjesztés a Vasvári Városfejlesztési
Nonprofit Kft alapító okiratának módosítására (Az
írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
5) Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L. u. 1. szám
alatti társasházi ingatlanban lévő üzlethelyiség
bérleti szerződésének megszüntetéséhez (Az írásos
anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
6) Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u.1. szám
alatti társasházi ingatlanban lévő önkormányzati
helyiségek értékesítésére (Az írásos anyag utólag
kerül kiküldésre.)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
7) Előterjesztés a Vasvár, Győrvári u. 17. szám
alatti ingatlanrész értékesítésére pályázat kiírására
(Az írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
8) Előterjesztés a Vasvár, Gyár u. 13. szám alatti
ingatlanban lévő lakások bontásával kapcsolatban (Az
írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

3

9) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/1.
szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő
bérbeadására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
10) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 15. fsz. 1.
szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő
bérbeadására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
11) Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4.
I/3. szám alatti összkomfortos lakás költségalapon
történő bérbeadására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
12) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/8.
szám alatti összkomfortos lakás bérbeadására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
13) Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u.8. fsz. 3.
szám alatti lakás bérbeadására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
14) Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 11. I/1.
szám alatti lakás bérbeadására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
15) Előterjesztés Koltai Krisztián önkormányzati
tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti
kérelméhez
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
16) Előterjesztés Boros Gáborné önkormányzati
tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti
kérelméhez
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
17) Előterjesztés Kozsán Gábor Vasvár,
Szentmihályfalvi u. 6. II/1. szám alatti lakos
lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
18) Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő
lakások bérleti szerződésének megszüntetésére, másik
lakások egyidejű bérbeadásával
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
19) Előterjesztés a Vasvári Diákokért Alapítvány
kérelmére
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

4

20) Előterjesztés a Varga Jenő Természetbarát és
Sportegyesület kérelméhez
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
21) Előterjesztés Szabó Eszter Vasvár, Március 15.
tér 3-4. II/4. szám alatti lakos lakásbérleti
szerződésének meghosszabbítására (zárt ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
22) Előterjesztés helyi támogatás elosztására (Zárt
ülés)
Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző
23) Előterjesztés „Vasvár Város Díszpolgára” cím,
„Vasvár Városért”’ érdemérem, „Vasvár Város
Önkormányzatának a Közszolgálatért Alapított Barabás
István Díja”, valamint „A Városfejlesztésért” Díj
kitüntetések adományozásához (zárt ülés)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester
24) Előterjesztés városszépítő tevékenység
elismeréséhez (zárt ülés, írásos anyag utólag kerül
kiküldésre)
Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

Vasvár, 2022. szeptember 19.

TÓTH BALÁZS s.k.
polgármester
Program
2024. június 23. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)