Képviselő-testületi ülés

  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2022. március 24-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel 

ülést tart, melyre tisztelettel m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a legutóbbi képviselő-testületi

                ülés óta történt fontosabb intézkedések-

                ről, eseményekről, valamint az átruházott

                hatáskörben hozott döntésekről

                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

N a p i r e n d:

 

              I.   Tájékoztató a Vasvári Rendőrkapitányság illetékességi területének és Vasvár város közrendjének, közbiztonságának helyzetéről, közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Előadó: Dr. HÁZI BÉLA r. ezredes, kapitányságvezető

 

            II.   Dr. Bendefy László Városi Könyvtár beszámolója 2021. évre vonatkozóan (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: GYÖNGYÖSI ZSUZSANNA könyvtár igazgató

 

          III.   FOLYÓ ÜGYEK:

 

1)  Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 2022. évi munkaterve (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: GYÖNGYÖSI ZSUZSANNA könyvtár igazgató

 

2)Előterjesztés a Nagy Gáspár Művelődési Központ és a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár költségvetési intézmények közművelődési és könyvtári feladatai ellátásának jogutódlással – egyesítés beolvadással történő átszervezésére

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

3)Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata 2022. évi közbeszerzési tervének elfogadásához

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

4)Civil szervezetek pénzügyi támogatására kiírt pályázat elbírálása

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

5)Előterjesztés a vasvári 0105/9 hrsz.-ú földrészlet belterületbe vonási engedélyeztetéséhez

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

6)  Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő területek bérbeadására (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

7)  Előterjesztés önkormányzati főépítész kiválasztására felhatalmazás adására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

8)  Előterjesztés településkép védelmi rendelet módosításához (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

9)  Előterjesztés Helyi Építési Szabályzat módosításához (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

10)       Előterjesztés a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. adásvételi szerződésének jóváhagyására (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

11)      Előterjesztés Gerencsérné Rigó Szabina Vasvár, Alkotmány u. 8. III/2. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

12)      Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/1. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

13)      Előterjesztés Osvald Balázs Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. IV/2. szám alatti lakos költségalapú lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

14)      Előterjesztés Kiss Norbert Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. I/1. szám alatti lakos költségalapú lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

15)      Előterjesztés Bazsó Gyula Vasvár, Németh A.u.4.fsz.4.szám alatti lakos szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

16)      Előterjesztés Koltai Istvánné Vasvár, Eötvös L.u.6/A. fsz. 3. szám alatti lakos szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

17)      Előterjesztés Bogdán Beáta Mária Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 4. szám alatti lakos szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

18)      Előterjesztés Tar Rita Vasvár, Eötvös L.u.6/A. fsz. 5. szám alatti lakos szociális jellegű lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására (Zárt ülés)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

 

V a s v á r,  2022. március 17.

 

 

 

                                    TÓTH BALÁZS s.k.

                                                                       polgármester

Program
2024. június 18. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)