Képviselő-testületi ülés

  nyomtatási kép

Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2021. december 16-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést

tart, melyre tisztelettel

m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-

                ben hozott döntésekről

                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

N a p i r e n d:

 

            I.     Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi munkaterve

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

          II.     Temető-üzemeltető beszámolója a városi temetők üzemeltetésével összefüggő bevételekről, kiadásokról az önkormányzat számviteli szabályzata szerint (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: SÁRKÖZI LÁSZLÓ temető-üzemeltető

 

         III.     FOLYÓ ÜGYEK:

 

1)  Előterjesztés az Arany János Tehetséggondozó Programban résztvevők tanulók támogatására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

2)  Előterjesztés a Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde Kisdedóvó Egyesülete LEADER pályázatának támogatására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

3)  Vasvári Ficánkoló Óvoda és Mocorgó Bölcsőde 2021/2022. évi Beiskolázási Tervének elfogadása

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

4)  Előterjesztés a 2022/2023. tanévi általános iskolai felvételi körzetek kialakításának véleményezéséhez

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

5)  Előterjesztés Kiss-Füvesi Anett lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

6)  Előterjesztés Bódi Kristóf lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

7)  Előterjesztés Monoki Zsuzsanna lakásbérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

8)  Előterjesztés Karakó Imelda Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. II/1. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

9)  Előterjesztés Konkoly Mónika önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelméhez

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

10)       Előterjesztés a Vasvár, Vérmező u. 9. fsz. 2. szám alatti önkormányzati lakás szociális jelleggel történő bérbeadására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

11)       Előterjesztés „Csapadékvíz-elvezetés Vasváron III. ütem” projekt keretében közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítását, továbbá a megvalósítással kapcsolatos szemléletformálást, valamint nyilvánosságot és tájékoztatást biztosító gazdasági szereplők kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatására felhatalmazás adására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

12)       Előterjesztés „Önkormányzati közutak felújítása Vasváron” című projekt keretében megvalósuló kivitelezési munka kivitelező, valamint műszaki feladatok ellátására műszaki ellenőr kiválasztására irányuló beszerzési eljárások lefolytatásához

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

13)       Előterjesztés a „Vasvári Polgármesteri Hivatal épület felújítása” című projekt keretében megvalósuló építési munka kivitelezőjének kiválasztására irányuló beszerzési eljárás lefolytatásához

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

14)       Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 13. I/5. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

 

 

 

15)       Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u. 10. szám alatti Kávézó bérbeadására és nevének megállapítására (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

16)       Előterjesztés a Vasvár, Alkotmány u. 7. szám alatti épület elektromos hálózatának javítására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

17)       Vasvári Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesület helyiséghasználati ügye

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

18)       PNH Kft kérelmére történő belterületbe vonásról szóló 92/2021.(IX.30.) számú képviselő-testületi határozat kiegészítése (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: PÁLLÁNÉ DR. LAKICS ERIKA jegyző

 

19)       Tájékoztató a TOP Plusz „Élhető város” pályázatról (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

20)       Közbeszerzési szakértő kiválasztása a vasvári fürdő beruházáshoz (Írásos anyag utólag kerül kiküldésre.)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

 

 

 

 

Vasvár, 2021. december 7.

 

 

 

                                     TÓTH BALÁZS 

                                     polgármester

 

 

 

Program
2024. május 30. csütörtök
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)