Képviselő-testületi ülés

  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. október 29-én /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést
tart, melyre tisztelettel 

m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-

                ben hozott döntésekről

                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

N a p i r e n d:

 

            I.     Beszámoló a Nagy Gáspár Művelődési Központ tevékenységéről

Előadó: GERGYE REZSŐ igazgató

 

          II.     Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2020.(…) önkormányzati rendelet-tervezete Vasvár Város Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020.(II.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

        III.     FOLYÓ ÜGYEK:

1)Előterjesztés a gazdálkodással kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjéről

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

2)Előterjesztés szándéknyilatkozat kifejezésére a vasvári idősek otthona működtetésének a Szombathelyi Egyházmegye részére történő átadásáról

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

3)Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. szám alatti gyógyszertár bérbeszámítására és bérleti szerződésének meghosszabbítására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

4)Előterjesztés a Vasvár, Járdányi u. 13. szám alatti épület fűtésének javításához

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

5)Tájékoztató a civil szervezetek támogatására elkülönített pénzalap felosztására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

6)Előterjesztés önkormányzati tulajdonban lévő lakásba történő befogadás iránti kérelemhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

7)Előterjesztés Koltai Krisztián Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/3. szám alatti lakos bérbeszámítási kérelmére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

8)Előterjesztés a Vasvár, Kossuth L.u.8.fsz.3. szám alatti önkormányzati lakás költségalapon történő bérbeadására

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

9)Előterjesztés a Vasvár, Március 15. tér 6. I/2. szám alatti önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

10)      Előterjesztés a 72/2020.(VII.09.), a 73/2020.(VII.09.) és a 74/2020.(VII.09.) számú képviselő-testületi határozatok hatályon kívül helyezésére

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

11)      Előterjesztés a Vasvári Városfejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshírdetésére

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

12)      Iparterületen megépült csarnokok bérbeadásának meghirdetése

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

13)      Előterjesztés a Vasvár, Árpád tér 4. fsz. 3. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő lakás szociális jelleggel történő bérbeadására (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

14)      Előterjesztés helyi támogatás elosztására (zárt ülés)

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

Vasvár, 2020. október 19.

 

                                 TÓTH BALÁZS  

                                 polgármester

Program
2024. június 18. kedd
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)