Meghívó

  nyomtatási kép
Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2020. január 30-án /csütörtökön/ 16.00 órai kezdettel ülést tart,
melyre tisztelettel
m e g h í v o m.

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

NAPIREND ELŐTT: Beszámoló a képviselő-testület lejárt ha-

                táridejű határozatainak végrehajtásáról,

                a legutóbbi képviselő-testületi ülés óta

                történt fontosabb intézkedésekről, esemé-

                nyekről, valamint az átruházott hatáskör-

                ben hozott döntésekről

                Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

N a p i r e n d:

 

            I.     Vasvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2020.(…) önkormányzati rendelete a lakások és helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról szóló 7/2012.(IV.01.) önkormányzati rendelet módosításáról

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

          II.     Beszámoló a Dr. Bendefy László Városi Könyvtár tevékenységéről

Előadó: GYÖNGYÖSI ZSUZSANNA könyvtár igazgató

 

         III.     Beszámoló a Németh Antal Helytörténeti Gyűjtemény feladatellátási szerződés alapján végzett 2019. évi tevékenységéről

Előadó: Dr. ZÁGORHIDI CZIGÁNY BALÁZS múzeum igazgató

 

          IV.     FOLYÓ ÜGYEK:

1)  Dr. Bendefy László Városi Könyvtár 2020. évi munkaterve

Előadó: GYÖNGYÖSI ZSUZSANNA könyvtár igazgató

 

2)  Előterjesztés a születések fájának 2020. évi folytatására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

3)  Előterjesztés a VODAFONE Magyarország Zrt-vel való bérleti szerződés kötéséhez

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

4)  Szabályzat önkormányzati kamatmentes lakáscélú munkáltatói támogatásról

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

5)  Előterjesztés Vasvár Város Önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Vasvár közötti együttműködési megállapodás megkötéséhez

Előadó: Dr. ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

6)  Előterjesztés „Ezredes-ház felújítása Vasváron” építési beruházás közbeszerzési eljárásában az ajánlati dokumentáció elfogadására, az eljárás megindítására, ajánlattevői kör meghatározására

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

7)  Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 8. földszintjén található üzlet bérleti szerződésének módosítására

Előadó: Dr ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

8)  Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. IV/3. szám alatti költséglapú önkormányzati lakás lakásbérleti jogviszonyának meghosszabbítására

Előadó: Dr ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

9)  Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 6. II/1. szám alatti, önkormányzati tulajdonban lévő költségalapú lakás bérbeadására

Előadó: Dr ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

10)       Előterjesztés a Vasvár, Szentmihályfalvi u. 4. III/3. szám alatti, 90 m2 alapterületű önkormányzati lakás pályázat útján történő értékesítésére

Előadó: Dr ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

11)       Előterjesztés új településrendezési eszközök elkészítéséhez

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

12)       Előterjesztés Horváth Károly Dávid Vasvár, Árpád tér 2. fsz. 3. szám alatti lakos lakásbérleti szerződésének szociális jelleggel történő meghosszabbítására (zárt ülés)

Előadó: Dr ÓDOR ILDIKÓ jegyző

 

13)       Előterjesztés Vas Megye Önkormányzata által március 15. alkalmából adományozandó kitüntetésekre való javaslattételre (zárt ülés)

Előadó: TÓTH BALÁZS polgármester

 

 

Vasvár, 2020. január 17.

 

 

                                     TÓTH BALÁZS  

                                     polgármester

Program
2024. június 23. vasárnap
H
K
Sz
Cs
P
Sz
V
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Időjárás
Facebook

Keresés
Fotók: Laki László (címlapképek), Pogács Mónika (polgármesteri fotó)